VÕRUMAAL SUURENES ELANIKE ARV NELJAS OMAVALITSUSES

Nagu jaanuari alguses ikka, loevad maakonnad ja kohalikud omavalitsused üle tibusid: kui suur on elanikkond võrreldes aastataguse ajaga. Võrumaal pole põhjust masendusse vajuda, sest ehkki elanike arv on endiselt langustrendis, on ometi neljas omavalitsuses rahva arv suurem kui mullu ning maakonnaülene languski juba teist aastat pidurdumas.


Vaatame trende

Kui jälgida elanike arvu Võrumaal viimase kümne aasta jooksul, paistab selgelt silma, et rahvaarvu hoogne vähenemine jäi 2008-2011 aastal justkui paisu taha seisma. Üleilmne majanduskriis ei soosinud rännet – ka suurtes linnades ja naaberriikides polnud tööd hõlpsasti võtta  - ning nõnda väheneski sel ajal rahvaarv Võrumaal keskmiselt 1,01 protsenti aastas. 2012. aastal toimus aga järsk langus loomulikus iibes ning suurenes ränne, mistõttu põrutas rahvaarv justkui vabalangusesse. 2012. aastal vähenes Võrumaa elanike arv 652 inimese võrra, mis oli kaks korda rohkem, kui eelneval aastal. Ka 2013. aasta polnud Võrumaale soodne.

2014. ja 2015. aasta on aga olnud paljulubavad ja kahanemine on jõudmas masuaegsele tasemele. Huvitav, et „masuaegne tase“ on Võrumaa elanikkonna muutustele otsa vaadates positiivse tähendusega mõistepaar.

Kui nii mullu kui tunamullu tõusis rahva arv ainult ühes omavalitsuses, siis tänavu oli positiivse saldoga omavalitsusi juba neli. Viimase kümne aasta jooksul on nõnda paljude tõusjatega aastaid olnud ainult ühel korral (2012).

Tänavused tipud

Ehkki üldarvude osas kasvas tänavu enim Võru vald, kuhu lisandus 31 elanikku, peab eriliselt esile tõstma siiski Lasva valda. Viimase kümne aasta jooksul on positiivse elanike saldoga omavalitsusi esinenud 17 korral. Kuid mitte ühelgi korral pole elanikke lisandunud rohkem kui 0,-protsenti. Lasvasse lisandus 2015. aastal 25 elanikku ning see moodustab 1,5 protsenti senisest elanike arvust. Teised tõusjad olid veel Urvaste vald nelja ja Haanja vald kahe uue elanikuga.

Kõige enam kaotas elanikke 2015. aastal Võru linn, kus elanikkond vähenes 292 võrra. Missos vähenes elanikkond küll vaid 31 inimese võrra, kuid see oli paraku 4,6 protsenti valla elanikkonnast.

10 aastat

10 aastaga on Võrumaa rahvaarv vähenenud 5014 elaniku võrra, mis on 12,6 protsenti 2006. aasta alguses Võrumaal elanud rahvastikust. Suhtarvudes on kõige väiksemad kaod Võru, Lasva, Rõuge ja Vastseliina valdades.
Huviga jääme ootama aasta 2016 kokkuvõtteid. Loomulik iive on negatiivne kogu Eestis ning oleks suur üllatus aasta pärast leida, et Võrumaal sünnib lapsi rohkem kui on surmasid. Küll aga poleks sugugi asjakohatu olla optimistlik väljarände vähenemise osas või siis oodata suuremat sisse või tagasirännet. Nendeks protsessideks on märgid täna head.

 
1.01.2010
1.01.2011
1.01.2012
1.01.2013
1.01.2014
1.01.2015
1.01.2016
Muutus 2015. aastal
Antsla vald
3832
3753
3724
3623
3519
3447
3398
-49
Haanja vald
1182
1173
1175
1147
1136
1105
1107
2
Lasva vald
1774
1748
1708
1718
1704
1685
1710
25
Meremäe vald
1179
1151
1131
1134
1119
1098
1093
-5
Misso vald
779
748
719
691
694
676
645
-31
Mõniste vald
1021
983
973
952
921
900
873
-27
Rõuge vald
2284
2253
2234
2253
2219
2231
2213
-18
Sõmerpalu vald
1968
1963
1929
1890
1843
1808
1799
-9
Urvaste vald
1411
1397
1370
1329
1315
1288
1292
4
Varstu vald
1251
1214
1182
1139
1128
1115
1075
-40
Vastseliina vald
2170
2123
2125
2129
2076
2039
2004
-35
Võru vald
4968
4966
4995
4915
4809
4769
4800
31
Võru linn
13967
13918
13790
13483
13169
12920
12628
-292
KOKKU:
37786
37390
37055
36403
35652
35081
34637
-444

Võru maakonna ja kohalike omavalitsuste rahvaarv aastatel 2010-2016 rahvastikuregistri andmetel.