KAUGTÖÖ VÕIMALIKKUSEST VÕRUMAAL

Kaugtöö annab võimaluse kujundada oma töökeskkonda selliseks, nagu parasjagu tarvis.
Seda postitust kirjutades istun ma füüsiliselt autos teel Tallinna poole. Erinevates kohtades ja kontekstides töötamine on paljudele inimestele tuttav ning sageli ei ole tarvidustki defineerida, kas tol hetkel on tegu kaugtööga. Aga mida suurema osa reaalsest tööajast selline kontorist-väljas töötamine võtab, seda selgemaks muutub tarvidus ka seda töötamise viisi organiseerida – luues tingimusi, motiveerides ja informeerides.

Kui mõni kuu tagasi hakkasime mõtlema inimestele, kes Võrumaalt kaugtööd teevad, saime kokku muljetavaldava nimekirja. Kahtlemata oli see kõigest jäämäe tipp, sest äärmiselt põhjalikult me seda kaardistamise tööd ei teinud. Samuti suhtusime definitsiooni paindlikult – ka ühemehefirma kodukontor võib olla kaugtöö, kui teenuse osutamise asukoht ei oma tegelikult teenusele olulist mõju (nt raamatupidajad, arhitektid). Samuti võib kaugtööks defineerida muusiku staapi, kus sünnib looming ja tehakse taustatöö, ehkki kontserdilava tõesti asub füüsiliselt mujal.

Oma meeskonnaga saime nimekirja ca 30 toreda inimese nime.

Loojad ja valgekraed Võrumaa metsades

Võrumaal igapäevaselt või peamiselt kaugtöö tegijad esindavad valdavalt loovaid ameteid – disainerid, koolitajad, muusikud, arhitektid jt. Aga on esindatud ka muud valgekraelised ametid, näiteks riigiasutuste nõunikud, ajakirjanikud. Esindatud olid ka ettevõtjaid.

Küsisime kaugtöö tegijatelt, miks nad seda teevad. Vastused olid kahesugused – ühed kinnitasid, et teevad just Võrumaal kaugtööd seetõttu, et siin on nende kodu. Kus siis veel!? Kuna töö iseloom kodus töötamist võimaldab, siis on see ainus hea võimalus elada ja olla oma kodus, lähedaste ja juurte juures ning vältida füüsiliselt kolimist.

Teise grupi jaoks oli põhjus Võrumaal kaugtöö tegemiseks hoopis erinev. See ei tulnud mitte soovist vältida kolimist ja olla kodus, pere juures, vaid nende enda teadvustatud valikutest oma töötamise ja elamise keskkonna kujundamisel. Nad soovisid töötada keskkonnas, mis on motiveeriv, inspireeriv ning terviklik. Vältida linnakeskkonna nõudlikku kiirustamist ja stressi ning töötada (ja luua) keskkonnas, mis toetab töö sisu ning inimlikke väärtusi.  Näib, et Võrumaa loodus ja rahu on suurepärane keskkond, mida oma kontorikuubikule soovida.

Võrumaal kaugtöö tegemine on üldiselt nauditav, kuid on ka väljakutseid, millega tuleb arvestada. Võrumaa kaugtöötamise boonustest ja piduritest saab peagi lähemalt lugeda Minu Võrumaa facebookilehel avaldatavatest kogemuslugudest.

3000 keskvalitsuse töötajat kaugtööle

Ometi on kaugtöö tegijaid meie hulgas aasta-aastalt üha enam. Seda protsessi toetab ka riiklik poliitika. Näiteks planeeritav riigireform, mille üheks eesmärgiks on luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks. Riigimajade planeerimiselgi arvestatakse tulevaste avaliku sektori kaugtöötajatega, kes võivad vajada ka kaugtöökontoreid.

Samuti on ettevalmistamisel kava autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste (nt sihtasutuste, inspektsioonide, ametite, agentuuride) väljaviimiseks pealinnast. Kaunis idee näeb ette, et igasse maakonda vähemalt üks selline kolitakse. Ka Võru maavalitsusele on saadetud küsimusega, millise ameti kolimiseks Võrumaale on olemas kõige suurem potentsiaal. Loomulikult ei tule kõik töötajad oma asutusega kaasa ning seal kus võimalik, jäävad töötajad maha kaugtööd tegema. Võrumaa elanikkonna saldot see ei suurenda, kuid üldise konteksti mõttes muudab kaugtöötamise igal juhul tavapärasemaks, kui see seda täna on.

Ka eraettevõtted on tegemas vajalikke kohandusi, sest tööjõu puudus nõuab ka erasektorilt suuremaid vastutulekuid ja paindlikkust kvalifitseeritud töötaja leidmisel.

Lõpetuseks. Ülikooliajal oli minu sagedane öine väljakutse opereerida üle interneti Norras asuvat koostootmisjaama. Jälgisin, et põlemiskambrites oleksid õiged temperatuurid, et tuhaeemaldus toimuks, avasin ja sulgesin vajadusel düüse, lisasin või vähendasin hapnikku, avarii korral kasutasin masinate jõudu takistuste eemaldamiseks. Lisaks programmiaknale oli püsivalt avatud ka veebikaameravaade tootmiskeskkonda. Arvuti oli mul kaasas alati, kui tuli hilistel õhtutundidel kodust väljuda, sest sama tööd sai tegelikult teha ka sõbra sünnipäeval või kohvikus. Kohusetunde  ja paindlikkuse küsimus.

Hääd blogi lugejad, jagage oma Võrumaalt kaugtöö tegemise kogemusi Minu Võrumaa Facebookilehel. Teistele innustuseks ning  kinnituseks, et selline töötamise viis on asjalik alternatiiv „tööl käimisele“.

Postituse autor Eveli Kuklane on Võru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja regionaalarengu alal ning Võrumaa kaugtöökampaania üks eestvedaja.