Me kõik proovime täna näha puude taga metsa ning näoplakatite taga plaani selle kohta, millise suuna võtaksid piirkonna arendamises need inimesed, kes oma kandidatuuri on üles seadnud. Me kõik tahame ju paremat homset, kuid positsioon, millest edukat Võrumaad ehitama hakata, ei ole just roosiline. Seetõttu on erakordselt oluline, mida peavad oluliseks valimistel kandideerijad.

Võrumaal väljakutseid jätkub
Võru maakonnas ei ole lennujaama, raudteed ega sadamaid, mis toetaks majandusedu ja soodustaks mobiilsust. Võrumaa on keskustest kaugel ja ühendatud ülejäänud maailmaga vaid maismaatranspordi kaudu. See on aga teadupärast aeglane, kuid modernne elutempo on üha kiirem.
Elanike ehk tarbijate vähesuse tõttu väheneb pidevalt erasektori huvi siin teenuseid pakkuda. Mida vähem tarbijaid, seda suurem surve erasektorile – igasse poodi, panka, postipunkti, tanklasse ja kommertsliinibussi ei jätku enam kliente, et tegevus majanduslikult ennast õigustada saaks. Hiljutine uudis bussiliinide vähendamisest Võru-Tallinn-Võru liinil on vaid üks näide. Neid on veel. Kui üks suleb uksed, teeb seda peagi ka teine. See on ahelreaktsioon.
Toon lihtsa näite. Võru-Tartu liinil vähendatakse busside väljumisi. Töötaja, kes on töölesõiduks kasutanud just seda liini, lahkub töölt. Ettevõtja, kes on ammu olnud raskustes kvalifitseeritud tööjõu leidmisel, suleb uksed. Tööta jääb ka teine inimene, kes samas leiba teenis. Erialaselt sobiva töö puudumise tõttu otsib ta töökohta mujalt ja kolib. Enne teda on lahkunud veel mitmed pered, kes kasutasid kohaliku poe teenuseid. Pood paneb uksed kinni. Peale poe sulgemist jäävad kohapeale veel mõned mobiilsemad. Memmekesed, kes maal elasid, viiakse linna laste juurde, sest bussiliiklus on hõre, kohalik pood suletud ning memm ei saa nii ju üksi hakkama.
Iga teenuse kadumine võib mõjutada uusi ja uusi elanikke lahkuma. Sellest tulenevalt pole enam mõtet järgmistki teenust pakkuda ja nii see läheb. Ja nüüd vähenevad ka avaliku sektori poolt pakutavad teenused. Tervishoiuteenuste valik ja kättesaadavus väheneb, rahvamajade ülevalpidamine muutub liiga kulukaks, lasteaiad ja koolidki optimeeritakse, vähenevad huvitegevuse valikud ning suletakse maakonnabussliine.
Vaatame üksteisele nõutult otsa: miks ei ole võimalik seda protsessi peatada või aeglustadagi!?
Valik on valija kätes
Kas saaksime hetkel teha midagi, et seda tendentsi vähendada? Saame küll! Esimene ja kõige otsesem võimalus on anda oma hääl inimesele, kes suudab pakkuda usutavat alternatiivi. Toredaid inimesi ei pea valima. Valima peab ideid!
Kutsun ülesse lugema valimisplatvorme ja otsima neid kohti, kus on kirjas, mida plaanitakse teha, et Võrumaale tuleks (välis)investeeringud, rohkem elanikke, täiendavat maksutulu ja kuidas planeeritakse Võrumaad turundada.
Kutsun üles tõsiselt kaasa mõtlema pakutud ideede mõju üle. Ma tean, et kõik välja käidavad ideed on toredad ja vajalikud. Aga piiratud ressursside tingimustes on küsimus ideede mõjus.
Toon taas näite. Üks valimisliit kuulutab, et turismihuvi suurendamiseks piirkonna vastu püstitatakse Võru linna vaateratas maksumusega orienteeruvalt 450 000 eurot. Teine lubab sama raha eest valmis ehitada esimese etapi Võrusoo tööstusalast, et oleks loodud võimalus esimestele ettevõtetele kaasaegsele tööstusalale edasi liikuda.  Kumb idee on tegelikult mõjusam?
Uurige ja mõelge kaasa, mida kandidaadid tegelikult lubavad - kas tasuta bussisõitu või läbi hea plaani uute kõrgemapalgaliste töökohtade teket? Kas idee on kerg- või raskekaalus?
Haldusreform ja riigireform on toonud kaasa ka uusi ühiseid väljakutsed, mille lahendamisest sõltub piirkonna elujõulisus. Maakondlik arendustöö jääb uuest aastast kohalike omavalitsuste kanda. Küsi oma kandidaadilt, millist rolli näeb tema koostööl teiste maakonna omavalitsustega.
Head kokkuvõtet Eestis valitsevatest arenguerinevustest saab lugeda siit http://epl.delfi.ee/news/arvamus/valimisnounikud-rikka-ja-vaese-eesti-lohe-kariseb-uha-suuremaks?id=79339320. Artiklis antakse soovitus väiksematele keskustele, mille elujõulisuse suurendamiseks tuleks kõigepealt arendada ettevõtlust ja suurendada piirkondlikku tööhõivet. Sellele aitaks kaasa transpordi- ja sideühenduste arendamine ja piirkonnasisene koostöö. Keskustest kaugemale jäävate piirkondade probleemid on igapäevaeluks vajalike teenuste kättesaadavus, ühendusvõimalused keskustega ja kaugtöövõimaluste arendamine.
Seega – kandidaadi ideede hindamisel ära unusta analüüsimast nende tegelikku võimalikku mõju.
Nüüd siis tahaks näha ka platvorme. Huvitav, millises keldrinurgas neid hoitakse, sest näha ja kuulda neist veel pole.

Postituse autor Britt Vahter on Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja